Hvor får du din inspiration? Del 1, Martinus

Intro

Hvor finder du din inspiration? Vi bliver alle påvirket undervejs i vores liv, fra forskellige sider. Nogle påvirkninger er stærke, andre er mindre betydelige. Nogle gange kan noget påvirke os så stærkt, at vores liv aldrig bliver det samme igen.

Jeg vil starte en serie af personlige blogindlæg, hvori dette er det første. Det vil bl.a. omhandle begivenheder i mit eget liv; mødet med forskellige måder at tænke og se verden på. Møder der forandrede mit eget liv fuldstændigt. Mange ting i mit liv har inspireret mig, især på min personlige spirituelle rejse. Jeg føler selv det har ændret mit liv til det bedre, og tilført mig noget positivt.

Vi er hver især unikke passagerer på en personlig rejse gennem livet. Dette medfører at vi alle i løbet af vores liv må tage stilling til livets store spørgsmål, på den ene eller den anden måde. Vi skal alle finde vores egen vej – vores egen måde at navigere på i det eventyr livet kan være. I håb om at give dig input til dit personlige eventyr, vil jeg i dette blogindlæg fortælle om danskeren Martinus.

 

meditation-mindfulness-marcus-daverne-martinus1

Martinus

Da jeg var omkring 13 år gammel læste jeg første gang i en Martinus bog. Det var en af de gamle udgaver, skrevet på gammel dansk, efter gammeldags retskrivning. Det var meget svært læseligt. Da jeg var omkring 16-19 år vendte jeg jævnligt tilbage til Martinus og hans værk, erhvervede nogle af de nyere bøger, og jeg læste og lærte med stor interesse.

For dem af jer, som ikke ved hvem Martinus er, kommer her en lille intro. Han blev født i Jylland i 1890, og voksede op på landet. Han gik i skole 7 år i alt, 2-3x om ugen. Dengang havde de kun tre fag i skolen: dansk, matematik og kristendom. Senere i sit liv begyndte han at arbejde som mejerist, og endte på et mejeri i København.

Her observerede hans kolleger flere finurlige tilfælde omkring hans person; sommetider ville hans kolleger lave sjov med ham, og gemme hans frokost hvis han forlod kontoret. De blev dog meget overraskede, da han kom tilbage til kontoret, konstaterede at madpakken var væk, og uden at tale med nogen, gik direkte hen til gemmestedet og fandt frokosten frem. Ingen forstod hvordan han kunne vide, hvor de havde gemt den. Ydermere var datidens kuske, der bragte mælk ud tidligt om morgenen, åbenbart nogle værre rødder. De bandede og kom tit op og slås. Men hver gang Martinus var nede ved udbringningen om morgenen opførte de sig altid eksemplarisk. Ikke fordi han gjorde eller sagde noget til dem, men de blev tilsyneladende påvirket af hans blotte tilstedeværelse.

Hans simple, men vellidte karakter, samt disse uforklarlige hændelser omkring hans person, førte en dag én af hans kolleger til at spørge Martinus om han var religiøs? Hertil svarede han, at han ikke vidste så meget om det, andet end hvad han havde lært som barn, men at han bad til Gud hver dag. Herefter inviterede kollegaen Martinus til at møde en af hans venner, der var belæst indenfor religion og filosofi.

Dette møde med kollegaens ven inspirerede Martinus til at prøve at meditere. Under hans meditation fik han en særlig oplevelse, der medførte en udvidelse af hans bevidsthed. Herefter, hver gang han tænkte på et spørgsmål af åndelig karakter, kendte han straks og umiddelbart svaret intuitivt. Det tog ham herefter 3 år at få overblik over ”verdensaltet” og dets sammenhængen. Herefter begyndte han at skrive bøger og holde foredrag.

 

Alle livet store spørgsmål har han besvaret igennem sit værk på en yderst gennemgående måde. Så hvis du er nysgerrig omkring livet, døden, karma, reinkarnation, Gud, sjælen, bøn, meditation eller andre af livets store spørgsmål, så kan jeg varmt anbefale hans værk. Han har også behandlet menneskehedens udvikling, livet og universets opståen, samt hvordan fremtidens verden kommer til at se ud.

 

Han levede fra 1890-1981. Altså gennem både første og anden verdenskrig, samt den kolde krig. En interessant afsluttende bemærkning er, at han forudså at der ville opstå problemer i Mellemøsten fra ca. år 2000-2036, og at det ville sprede sig til Europa. Det passer jo meget godt med 9/11, det arabiske forår, borgerkrigene og flygtningekrisen vi ser i dag. Det forudså han måske engang i 50erne, hvor verdenssituationen var komplet anderledes.

 

Det jeg personligt fik ud af Martinus var et positivt og meningsfyldt verdensbillede. En forklaring på det tilsyneladende uretfærdige, onde og meningsløse – hvorfor det er her, hvad dets funktion er, og hvordan det i sidste ende bidrager positivt til menneskehedens udvikling.

 

Martinus forklarede mange af livets store sandheder gennem symboler. Et symbol der forklarer, hvilke negative begivenheder menneskeheden gennemgår netop nu, er det følgende:

meditation-mindfulness-marcus-daverne-martinus2

Hvis du vil vide mere om, hvad symbolet betyder, så læs videre her:

http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-19

 

Et mindre skræmmende symbol, der forklarer hvor menneskehedens udvikling går hen er det følgende:

meditation-mindfulness-marcus-daverne-martinus3

Hvis du vil vide mere om, hvad symbolet betyder, så læs videre her:

http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-23

 

Martinus Instituts officielle hjemmeside, hvor du kan læse mere om Martinus og hans værk (du kan se alle hans symboler og deres forklaring, samt læse næsten hele hans værk GRATIS): http://www.martinus.dk/da/forside/

Du kan læse alle hans bøger og småbøger, artikler,  se hans svar på breve, høre hans foredrag mv (alt sammen GRATIS): http://martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html

 

Hvis du i stedet for at læse foretrækker at se video, kan jeg anbefale følgende youtube kanaler om Martinus:

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw/videos

https://www.youtube.com/user/martinuswebcenter

https://www.youtube.com/user/MartinusInstitut/videos

https://www.youtube.com/user/mondano2009/videos

 

Dokumentar på dansk om Martinus, hans liv og hans værk:

https://www.youtube.com/watch?v=bg1VtIPkVt0

 

Martinus ønskede ikke at nogen skulle tro blindt på hvad han sagde, ej heller skabe en religiøs bevægelse omkring hans værk eller person. Han ønskede at oprette et institut, hvor hans værk er frit tilgængeligt for alle og enhver. Hans mission var ifølge ham selv gennem hans analyser at vise, hvorfor det kan betale sig at være god. Hans ønske for studiet af hans værk var, at man skulle tage det man kunne bruge, og prøve det af i sit eget liv. Se om det rent faktisk er sandt. Resten kan man lade ligge. I sidste ende er det meningen at vi alle skal blive selvstændigt tænkende væsner, der på videnskabelig vis gennem vores eget liv observerer, noterer og reflekterer, og på den måde forstå livet. Hertil kan Martinus’ værk være en overordentlig god hjælp, til at give et positivt, logisk og livsbekræftende verdenssyn. Som hans overordnede konklusion siger: ”Alt er såre godt”.